10
7
8
9
Экскурсия по школе
Блог директора

<< < Қаңтар 2017 > >>
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жс
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

8-11 сыныптардың сабақ кестесі

  Уақыты 8а №23 8ә №19 8б №13 8в №22
Дүйсенбі 1 8,00-8,40 қаз.тілі14 физика24 ор.тілі21/10 алгебра13
2 8,45-9,25 ағыл10 алгебра19 қаз.тарих 22 физика24
3
 1. 40-10.20
физика24 орыс тілі21 алгебра18 орыс т14
4
 1. 35-11.15
қаз.тарих22 химия23 физика24 қаз.тілі13
5
 1. 20-12.00
алгебра19 қазақ тілі 14 өз-өз-у15 химия23
6
 1. 05-12.45
геогр16 алгебра ф19 қаз.тілі13 ағыл 10
7
 1. 50-13.30
д/шын д/шын геогр16 қаз.тарих22
  8
 1. 35-13.55
    д/шын д/шын
             
Сейсенюі 1 8,00-8,40 биол15 инф17/20 д/шын д/шын
2 8,45-9,25 орыс т26 ағыл2 геом 18 инф17/20
3
 1. 40-10.20
инф17/20 геом19 химия23 геом13
4
 1. 35-11.15
геом18 қаз.тілі14 инф17/20 биол15
5
 1. 20-12.00
тех/я орыс т21 геогр16 ағыл10
6
 1. 05-12.45
қаз.тілі15 тех/я   қаз.әд3
7
 1. 50-13.30
физика ф24     инф( ф)20
  8 13.35-13.55        
Сәрсенбі 1 8,00-8,40 қаз.тар22 биол15 алгебра18 қаз.тілі13
2 8,45-9,25 химия23 алгебра19 ағыл10/2 алгебра13
3
 1. 40-10.20
ағыл10 орыс әд21 қаз.тар23 геогр16
4
 1. 35-11.15
алгебра19 ағыл10 орыс т21/26 қаз.тарих22
5
 1. 20-12.00
орыс т24 қаз.тарих23 қаз.тілі13 өз-өз-у18
6
 1. 05-12.45
геогр 18 геогр16 қаз.тілі13 орыс т21
7
 1. 50-13.30
робот техн20 қаз.т 14 тех/я  
  8 13.35-13.55     д/шын ф  

 

 

   

 

8а №23

 

8ә №19

 

8б №13

 

8в №22

Бейсенб 1 8,00-8,40 физика 24 д/шын алгебра18 биол15
2 8,45-9,25 геом13 физика24 ағыл10/2 геом14
3
 1. 40-10.20
химия23 қаз.әд14 орыс әд 21/26 физика24
4
 1. 35-11.15
қаз.тілі26 химия23 қаз.әд13 геогр16
5
 1. 20-12.00
биол15 алгебра19 химия23 орыс әд13
6
 1. 05-12.45
д/шын қаз.тарих 15 д/шын қаз.әд13
7
 1. 50-13.30
өзін-өзі т13 робот техн20 биол15 д/шын
8
 1. 13.35-13.55
    физика ф24  
             
Жұма 1 8,00-8,40 қаз.әд14 геом19 геом 18 дүн.тарих22
2 8,45-9,25 қаз.әд26 қаз.әд14 биол15 алгебра22
3
 1. 40-10.20
алгебра21 биол15 матем 18 ф қаз.тіл13
4
 1. 35-11.15
орыс әд1 геогр16 қаз.әд13 химия23
5
 1. 20-12.00
дүн.тарих22 өз-өз-у19 физика24 қаз.тіліф13
6
 1. 05-12.45
д/шын дүн.тарих2 дүн.тарих22 тех/я
7
 1. 50-13.30
химия ф23 д/шын инф ф17 робот техн20
8
 1. 13.35-13.55
  химия ф 23    
             

 

  Уақыты 9а №10 9ә №15 9б №21 10а №14 10ә №16 11а №24 11ә №18
Дүйсенбі 1 8,00-8,40 химия23 алгебра19 алгебра18 қаз.тарих22 қаз.тар15 алгебра16 дүн.тарих26
2 8,45-9,25 дүн.тарих21 қаз.тарих2 алгебра18ф химия23 алгебра16 қаз.тілі13 биол15
3
 1. 40-10.20
алгебра19 қаз.тілі22 биол15 геогр16 өз-өз-т2 химия23 қаз.тілі13
4
 1. 35-11.15
қаз.тілі14 биол15 тех/я алгебра18 ағыл10/2 геогр16 алгебра19
5
 1. 20-12.00
сызу26 ағыл10/2 қаз.тілі13 физика24 геогр18 дүн.тарих22 геогр16
6
 1. 05-12.45
өз-өз-у14 сызу26 қаз.тарих 23 қаз.тілі24 д/шын АӘД2 қоғам22
7
 1. 50-13.30
дінтану 23 физика ф 24 сызу26  робот тех20 инф ф17 тарих ф21 геогр ф16
  8
 1. 35-13.55
биол ф15   сызу26        
                                       
Сейсенюі 1 8,00-8,40 орыс т21/26 физика24 геом18 химия 23 геом16 қаз.тарих22 АӘД2
2 8,45-9,25 геом16 геом19 физика24 биол15 қаз.тарих 22 ор/ағ21/10 қаз.әд14
3
 1. 40-10.20
физика24 орыс т21/22 орыс т26 геом18 биол15 қаз.әд14 геом16
4
 1. 35-11.15
қаз.әдеб19 қаз.тарих22 химия23 физика24 орыс т21/26 геом16 ағыл10
5
 1. 20-12.00
биол15 химия23 қаз.әдеб13 қаз.тарих22 қаз.тілі14 ор/ағ /26/2 физика24
6
 1. 05-12.45
д/шын д/шын геогр16 тех/я физика24 қаз.тіліф14 орыс т 21
7
 1. 50-13.30
жеңіл атл қаз.әд13 дене шын д/шын геогр 16 робот тех ф20 тех/я
  8 13.35-13.55   химия ф23 абайтану 14   д/шын ф   д/шын
Сәрсенбі 1 8,00-8,40 алгебра16 алгебра19 орыс т14 инф17/20 орыс әд21/26 физика24 химия23
2 8,45-9,25 қаз.әдеб14 орыс 21/26 алгебра18 физика24 инф17/20 қаз.тарих22 алгебра 16
3
 1. 40-10.20
орыс т26/2 биол15 ағыл23 алгебра19 физика24 алгебра18 тарих22
4
 1. 35-11.15
ағыл14/2 дүн.тарих23 қаз.әдеб13 геогр16 алгебра18 қоғам 15 физика24
5
 1. 20-12.00
д/шын ағыл10 инф17/20 қоғам22 д/шын ор/ағ 16/2 қаз.тарих ф14
6
 1. 05-12.45
тех/я инф17/20 қаз.тарих22 д/шын қаз.әд 14 д/шын орыс т ф24
7
 1. 50-13.30
геогр 16 д/шын д/шын қаз.т ф13 ағыл ф10 биол ф 15 химия ф23
  8 13.35-13.55       футбол ұл      

 

 

   

 

9а №10

           

9ә №15

 

9б №21

 

        10а №14

 

10ә №16

 

11а №24

 

11ә №18

Бейсенб 1 8,00-8,40 д/шын алгебра19 құқық22 орыс т21 геом16 инф17/20 химия 23
2 8,45-9,25 орыс әд21/26 алгебра19ф алгебра18 биол15 химия23 геом16 инф17/20
3
 1. 40-10.20
геом8 қаз.әд13 биол15 геом19 қоғам22 геогр16 орыс әд2
4
 1. 35-11.15
физика24 құқық22 орыс әд 21 ағыл10 қаз.әд14 биол15 геом18
5
 1. 20-12.00
ағыл10/2 орыс әд21/26 дүн.тарих14 дүн.тарих22 тех/я физика24 ағыл16
6
 1. 05-12.45
инф17/20 сызу26 ағыл10 өз-өз-у19 физика24 ор/ағ21/26 қаз.тарих22
7
 1. 50-13.30
қаз.тарих22 д/шын дінтану 22 қазақ әд19 АӘД2 тех/я қаз.т ф14
8
 1. 13.35-13.55
сызу26 геогр 16   ағыл ф10 АӘДф2 д/шын д/шын
                   
Жұма 1 8,00-8,40 биол15 физика24 д/шын д/шын дүн.тарих21 химия23 алгебра16
2 8,45-9,25 химия23 геом19 геом18 орыс әд21 алгебра16 физика24 қаз.әд13
3
 1. 40-10.20
алгебра16 химия23 қаз.әдеб14 ағыл26 ағыл10/2 қаз.әд19 физика24
4
 1. 35-11.15
қаз.әдеб14 қаз.әд22 физика24 алгебра19 биол15 алгебра18 өз-өз-у19
5
 1. 20-12.00
қаз.тарих 21 геогр18 химия23 АӘД2 дене шын биол15 геогр16
6
 1. 05-12.45
геогр16 дінтану 21 өз-өз-у19 қаз.әд13 химия23 д/шын биол15
7
 1. 50-13.30
құқық22 тех/я тарих ф22 матем ф19 абайтану 14 өз-өз-у18 д/шын
8
 1. 13.35-13.55
биол ф15 өзін-өзі т21   инф ф20      
                   

Сайт бойынша іздеу

Сайтқа кіру

Сайт статистикасы

Бүгін13
Кеше21
Апта71
Ай323
Барлық күндері10411

 

 

Температура параметрі

winter